กระดาษ Idea มีจำหน่ายที่ B2S BE trend Big C Carrefour Makro Office Depot Office Mate Tesco Lotus และร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัท แอลคอท แอนด์โก จำกัด
749/6 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-9791        โทรสาร 0-2294-5541  

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ จำกัด
8/8 ซอยรามอินทรา 93 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-1966        โทรสาร 0-2918-5013

บริษัท แอล พี นครธน จำกัด
168 ซอยสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2886-5000-7 โทรสาร 0-2435-5732

บริษัท สุรศิริ จำกัด
405-409 ถนนเทศบาลสาย 2 (อิสรภาพ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2472-1959        โทรสาร 0-2890-0499

บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร์ จำกัด
9 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2683-4180-8 โทรสาร 0-2295-2259   

บริษัท สมบูรณ์ เอส.บี. จำกัด
36/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2451-3255-9 โทรสาร 0-2451-3253-4

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2784-5888        โทรสาร 0-2784-5880   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชรัตน์กรุ๊ป
89/42-43 หมู่ที่ 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2865-4041-3 โทรสาร 0-2865-4044      

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ติดต่อได้ที่

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
คณะบุคคลสมิทธ์เปเปอร์
โทรศัพท์ 053-274884

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02-909-0055-9

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
บริษัท ทีพีไอ เปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์  086-4600327

ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
บริษัท เปเปอร์ สยาม ซิตี้ จำกัด
โทรศัพท์ 032-367199

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้าโอเอ แอนด์สเตชั่นเนอรี่
โทรศัพท์ 045-246006

ร้านวิทยาคาร
โทรศัพท์ 045-243697

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต
โทรศัพท์  045-241903

ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
บริษัท รีมส์ แอนด์โรลล์ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ 089-5701980

นครราชสีมา ชัยภูมิ
บริษัท รีมส์ แอนด์โรลล์ (โคราช) จำกัด
โทรศัพท์ 089-5701980

อุดรธานี  เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก็อปปี้เทค อุดร
โทรศัพท์ 042-343317
    
บริษัท ยูไนเต็ด ฮาร์ดแวร์ จำกัด 
โทรศัพท์ 038-623126

บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 038-444617-9

สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
บริษัท แอลคอท หาดใหญ่ จำกัด
โทรศัพท์ 074-223264
   
สำหรับร้านค้าในจังหวัดอื่นๆ หากสนใจสั่งซื้อกระดาษ “Idea” สามารถสอบถามรายชื่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านได้ทาง Call Center 02-586-1000 หรือ [email protected]