ประกาศผลแชมป์สุดยอดแผนสื่อสารทางการตลาด Idea Market THINK Plan Challenge 2016

Idea Market THINK Plan Challenge 2016 ประกาศผลแชมป์สุดยอดแผนสื่อสารทางการตลาด คุณวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแผนสื่อสารการตลาด โครงการ Idea Market THINK Plan Challenge 2016 ณ เซนเตอร์ พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ Idea Market Think Plan Challenge 2016 เป็นเวทีที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เปิดให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้ประชันความสามารถด้านการวางแผนสื่อสารทางการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย กันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ซึ่งทางบริษัท ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นปีแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษานำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาพัฒนา ปรับใช้ให้เหมาะสม และระดมความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อสารการตลาดและดำเนินกิจกรรมขึ้นจริงตามแผนที่วางไว้
idea_858

ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 198 ทีม หรือกว่า 1,400 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมค่าย Brush up Your Idea ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งในค่ายดังกล่าวจะมีการติวเข้มน้องๆ โดยวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดมาอย่างคว่ำหวอด หลังจากผ่านการขัดเกลาฝีมือกันแล้ว ทางทีมกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ก็ยังได้ให้ทุนสนับสนุนน้องๆ ในการนำความรู้มาลงมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึ้นจริงในรั้วมหาวิทยาลัยของตนกันอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้รับความสนใจจากอาจารย์และนิสิต นักศึกษาเป็นอย่างมาก คุณวิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ในฐานะผู้บริหารแบรนด์ไอเดีย กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “หลังจากการดำเนินโครงการ Idea Market Think Plan Challenge 2016 ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาว โดยการสร้างทุนทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการได้จำลองการจัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้นจริงนั้น เป็นโอกาสให้น้องๆ ได้ลองสวมบทบาทนักการตลาดกันจริงๆ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการวางงบประมาณและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม และการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว” สำหรับในปีนี้ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้แก่ ทีม 14:42 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทีมที่ทำการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีเยี่ยม สำหรับที่ 2 ได้แก่ทีม Yes! Man จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ที่ 3 ได้แก่ทีมแฟนไอเดีย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รางวัลทั้ง 5 ทีม จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ นางสาวประกายฉัตร ตันติอาภรณ์กุล ทีม 14:42 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า การประกวดครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต นอกจากจะได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้แล้วยังได้ความรู้จากนอกห้องเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมจริง ได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่านคณะกรรมการมาประยุกต์ใช้อีกด้วย ทางทีมจึงอยากเชิญชวนน้องๆรุ่นต่อๆไปให้ร่วมประกวดโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์จริงๆ

idea_811