About Idea Paper

Ý nghĩ cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Bởi vì giấy là sự bắt đầu của mọi ý tưởng, chúng ta sử dụng giấy để lưu giữ các ý nghĩ, để thể hiện tình cảm của mình và để chia sẻ mọi kiến thức. Giấy là một phần trong cuộc sống của chúng ta. SCG Packaging cam kết đổi mới để phát triển loại giấy tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân của bạn một cách hoàn hảo và hiệu quả hơn. Mỗi tờ giấy Idea được sản xuất dựa trên quan niệm “Ý Nghĩ Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”

Giấy Idea là một trong những sản phẩm của SCG Packaging, thuộc Tập đoàn Xi măng Siam, kết hợp đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh giấy, từ việc trồng cây, sản xuất bột giấy, sản xuất giấy, bao bì giấy, giấy in bảo mật và kinh doanh giấy vụn. SCG Packaging cam kết phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới với giá trị gia tăng và cung cấp cho khách hàng những nhu cầu với quan niệm thân thiện với môi trường cho tất cả các chuỗi giá trị, bắt đầu từ “Sản phẩm Xanh”, “Công nghệ Xanh” và “Tư tưởng Xanh.”

Idea, một loại giấy cao cấp được đảm bảo theo tiêu chuẩn của SCG Packaging, có 3 dòng sản phẩm gồm; Giấy Idea Work, Idea Max và Idea Green cho phép khách hàng lựa chọn đúng loại giấy cho các nhu cầu sử dụng khác nhau